Montaż punktu ładowania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wprowadzenie: 
       Wraz z rosnącą liczbą użytkowanych pojazdów elektrycznych, ważne jest, aby zrozumieć procedury i wymogi dotyczące montażu stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych. Poniżej przedstawiamy kompletną informację jak krok po kroku dopełnić wszystkich formalności pozwalających na montaż ładowarki samochodu elektrycznego.
       Nie warto zwlekać z podjęciem decyzji. Pamiętaj, że istniejące budynki nie posiadają wystarczającej mocy do zainstalowania dużej ilości stacji ładowania. Z naszego doświadczenia wynika, że taką możliwość będzie miało tylko kilku pierwszych mieszkańców. Zainstaluj punkt ładowania już teraz – nawet jeśli nie posiadasz jeszcze samochodu elektrycznego. To mądra inwestycja Zabezpieczająca Twoją przyszłość. Zainwestuj teraz, kiedy inni będą desperacko szukać rozwiązań dla braku mocy w budynku.

Wybór stacji ładowania.
       Przed rozpoczęciem procedury montażu, ważne jest ustalenie parametrów technicznych ładowarki. Należy także wstępnie sprawdzić, czy istniejące instalacje elektryczne w budynku wymagają modyfikacji w celu zapewnienia odpowiedniej mocy ładowania. Wybierając model ładowarki pamiętaj, że nie wszystkie modele stacji ładowania dostępne na rynku spełniają wymogi stawiane dla montażu w budynkach wielorodzinnych. Najlepiej już na tym etapie skorzystać z pomocy specjalisty.

Złożenie formalnego wniosku:
       Do złożenia wniosku uprawniona jest tylko osoba posiadająca tytuł prawny do stanowiska postojowego. Może to być akt własności lub umowa najmu. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, który zobowiązuje się pokryć koszty instalacji i przyłączenia punktu ładowania, oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do lokalu lub zgodę właściciela lokalu oraz zgodę konserwatora zabytków w przypadku budynków zabytkowych.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
– oświadczenie wnioskodawcy, który zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z instalacji punktu ładowania oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktu ładowania objętego wnioskiem, (pobierz wzór wniosku >>>)
– oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do lokalu lub zgodę właściciela lokalu, (pobierz wzór oświadczenia>>>)
– zgodę konserwatora zabytków w przypadku budynku będącego zabytkiem nieruchomym.
       Na twój wniosek zarząd określi warunki jakie należy spełnić w celu zamontowania punktu ładowania. Obligatoryjne będzie wykonanie tzw. ekspertyzy dopuszczalności, która oceni możliwość zamontowania ładowarki pod kątem istniejącej infrastruktury elektrycznej budynku oraz przepisów p-poż. Wykonanie ekspertyzy zleca zarządca budynku jednak to ty pokrywasz koszty jej wykonania. Warto więc za zgodą zarządcy poszukać osoby wykonującej audyt na własną rękę w celu uzyskania najlepszej oferty. W wielu przypadkach zarządcy wymagają również wykonania przez wnioskodawcę projektu dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej. Wykonanie projektu pozwala na określenie zakresu koniecznych do wykonania prac elektromontażowych oraz określenie kosztów inwestycji.
       Po spełnieniu wszystkich warunków i otrzymaniu zgody od zarządu wspólnoty, wnioskodawca może przystąpić do montażu instalacji stacji ładowania.

Montaż punktu ładowania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wprowadzenie: 
       Wraz z rosnącą liczbą użytkowanych pojazdów elektrycznych, ważne jest, aby zrozumieć procedury i wymogi dotyczące montażu stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych. Poniżej przedstawiamy kompletną informację jak krok po kroku dopełnić wszystkich formalności pozwalających na montaż ładowarki samochodu elektrycznego.
       Nie warto zwlekać z podjęciem decyzji. Pamiętaj, że istniejące budynki nie posiadają wystarczającej mocy do zainstalowania dużej ilości stacji ładowania. Z naszego doświadczenia wynika, że taką możliwość będzie miało tylko kilku pierwszych mieszkańców. Zainstaluj punkt ładowania już teraz – nawet jeśli nie posiadasz jeszcze samochodu elektrycznego. To mądra inwestycja Zabezpieczająca Twoją przyszłość. Zainwestuj teraz, kiedy inni będą desperacko szukać rozwiązań dla braku mocy w budynku.

Wybór stacji ładowania.
       Przed rozpoczęciem procedury montażu, ważne jest ustalenie parametrów technicznych ładowarki. Należy także wstępnie sprawdzić, czy istniejące instalacje elektryczne w budynku wymagają modyfikacji w celu zapewnienia odpowiedniej mocy ładowania. Wybierając model ładowarki pamiętaj, że nie wszystkie modele stacji ładowania dostępne na rynku spełniają wymogi stawiane dla montażu w budynkach wielorodzinnych. Najlepiej już na tym etapie skorzystać z pomocy specjalisty.

Złożenie formalnego wniosku:
       Do złożenia wniosku uprawniona jest tylko osoba posiadająca tytuł prawny do stanowiska postojowego. Może to być akt własności lub umowa najmu. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, który zobowiązuje się pokryć koszty instalacji i przyłączenia punktu ładowania, oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do lokalu lub zgodę właściciela lokalu oraz zgodę konserwatora zabytków w przypadku budynków zabytkowych.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
– oświadczenie wnioskodawcy, który zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z instalacji punktu ładowania oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktu ładowania objętego wnioskiem, (pobierz wzór wniosku >>>)
– oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do lokalu lub zgodę właściciela lokalu, (pobierz wzór oświadczenia>>>)
– zgodę konserwatora zabytków w przypadku budynku będącego zabytkiem nieruchomym.
       Na twój wniosek zarząd określi warunki jakie należy spełnić w celu zamontowania punktu ładowania. Obligatoryjne będzie wykonanie tzw. ekspertyzy dopuszczalności, która oceni możliwość zamontowania ładowarki pod kątem istniejącej infrastruktury elektrycznej budynku oraz przepisów p-poż. Wykonanie ekspertyzy zleca zarządca budynku jednak to ty pokrywasz koszty jej wykonania. Warto więc za zgodą zarządcy poszukać osoby wykonującej audyt na własną rękę w celu uzyskania najlepszej oferty. W wielu przypadkach zarządcy wymagają również wykonania przez wnioskodawcę projektu dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej. Wykonanie projektu pozwala na określenie zakresu koniecznych do wykonania prac elektromontażowych oraz określenie kosztów inwestycji.
       Po spełnieniu wszystkich warunków i otrzymaniu zgody od zarządu wspólnoty, wnioskodawca może przystąpić do montażu instalacji stacji ładowania.