Polityka prywatności EL-MEDIA Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy EL-MEDIA Sp. z o.o. w związku z korzystaniem z naszego sklepu. Zależy nam na ochronie prywatności naszych klientów i dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest EL-MEDIA Sp. z o.o., z siedzibą w Wołominie, ul. Wileńska 12, Nip 125-167-87-11.

 1. Rodzaje i cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane kontaktowe: Przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, które Klient dobrowolnie podaje podczas składania zamówienia w celu realizacji zamówienia, komunikacji dotyczącej zamówienia i obsługi klienta.

2.2. Dane dotyczące zamówienia: Przetwarzamy dane osobowe dotyczące zamówienia, takie jak lista zamówionych produktów, kwota zamówienia, metoda płatności, w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

2.3. Dane techniczne: Podczas korzystania ze strony sklepu internetowego, automatycznie zbierane są dane techniczne, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, czas spędzony na stronie, w celu analizy statystycznej, zarządzania sklepem i poprawy jakości świadczonych usług.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • Konieczności wykonania umowy: Przetwarzamy dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionych produktów.
 • Uprawnionego interesu administratora: Przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi klienta, zarządzania sklepem, analizy statystycznej i doskonalenia naszych usług.
 • Zgody: W niektórych przypadkach, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, takich jak przesyłanie informacji o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać.
 1. Ochrona danych osobowych

Dbamy o odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury bezpieczeństwa, kontrolujemy dostęp do danych oraz stosujemy zabezpieczenia techniczne, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy nieuprawnionym ujawnieniem.

 1. Udostępnianie danych osobowych

W celu realizacji zamówienia, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym, takim jak dostawcy usług płatniczych czy firmy kurierskie. Gwarantujemy, że podmioty te również stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa i przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują Ci następujące prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu: Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz dostęp do treści tych danych i informacji dotyczących przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania: Masz prawo żądać sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia: Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych przypadkach.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przekazać te dane innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody: Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo ją w każdym momencie cofnąć. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 • Prawo do skargi: Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych:

EL-MEDIA Sp. z o.o. ul. Wileńska 12 05-200 Wołomin

Telefon: 507-240-242 E-mail: info@auto-ladowarki.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatności jest dostępna na stronie sklepu internetowego.