Regulamin Sklepu Internetowego auto-ladowarki.pl

Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy auto-ladowarki.pl należący do firmy EL-MEDIA Sp. z o.o., z siedzibą w Wołominie, ul. Wileńska 12, Nip 125-167-87-11, prowadzi sprzedaż stacji ładowania samochodów elektrycznych.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym EL-MEDIA Sp. z o.o.

1.3. Składając zamówienie w sklepie internetowym, Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

Zamówienia
2.1. Zamówienia na produkty dostępne w sklepie internetowym można składać przez stronę sklepu.

2.2. Forma płatności za zamówienia jest ograniczona do przelewu bankowego.

2.3. Czas realizacji zamówienia określony jest przy każdym produkcie i może się różnić w zależności od dostępności towaru.

2.4. Warunki gwarancji na sprzedawane produkty są ustalane przez producentów. Informacje dotyczące gwarancji są podane w opisie każdego produktu.

2.5. Polityka zwrotów i reklamacji jest opisana w odrębnym dokumencie “Polityka zwrotów i reklamacji” dostępnym na stronie sklepu.

Ceny
3.1. Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym EL-MEDIA Sp. z o.o. są podane w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Ochrona danych osobowych
4.1. Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności określoną w odrębnym dokumencie “Polityka prywatności” dostępnym na stronie sklepu.

Bezpieczeństwo transakcji
5.1. Sklep internetowy EL-MEDIA Sp. z o.o. podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przez Klientów.

5.2. W przypadku wykrycia podejrzanej lub potencjalnie oszukańczej transakcji, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji danych.

Reklamacje
6.1. W przypadku reklamacji dotyczących wadliwego produktu, Klient powinien skontaktować się z obsługą klienta, korzystając z informacji dostępnych na stronie sklepu.

6.2. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką reklamacji opisaną w odrębnym dokumencie “Polityka zwrotów i reklamacji”.

Prawa autorskie
7.1. Wszystkie treści i grafiki prezentowane na stronie sklepu internetowego EL-MEDIA Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim.

7.2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie tych treści i grafik bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

Postanowienia końcowe
8.1. Regulamin może ulec zmianie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie sklepu.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

8.3. Wszelkie spory wynikłe z zakupów w sklepie internetowym EL-MEDIA Sp. z o.o. będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed dokonaniem zakupu w naszym sklepie internetowym.